Din Stemme

Når vi arbejder med udsatte børn og unge, skal vi huske at snakke med dem det handler om; dem selv.
Hvis vi skal inddrage barnet og den unge optimalt, skal vi give dem muligheden for at genkende sig selv i sin egen sag, så de opnår mest mulig forståelse for sagsforløbet og bevarer en motivation for at deltage aktivt.
Din Stemme er et digitalt dialogværktøj, som hjælper fagpersoner indenfor børne- og ungeområdet med at facilitere en børnesamtale af høj kvalitet – med respekt for barnets stemme som central viden.

Meningsfuld data

Din Stemme har til formål at levere data som er meningsfulde for alle. Data bliver meningsfulde, når de er skabt med dem det handler om, forstået af dem der arbejder med dem og ubesværet samler viden ved få klik. Disse data kan anvendes til intern analyse og udvikling af området.

Kan en
skærm
skabe
relationer?


Meningsfuldt arbejde skal understøttes af meningsfuld data. I arbejdet med sårbare børn, unge og deres forældre er det vigtigt at vi skaber overskud, tid og gennemsigtighed. Regeringens udspil med Barnet først, frikommuneforsøget med mindre administration og sverigesmodellen, peger alle i en retning, bedre vilkår til mere inddragelse og tid. Men hvordan skaber vi det og hvordan sikre vi at det ikke blot er noget en fagperson eller en kommune gør? Vi skal skabe en tilgang, et system og en handling der arbejder for os og skaber tid på baggrund af inddragelse. Vi skal udfordre de normer og vaner vi i dag arbejder ud fra og vi skal skabe en hverdag hvor det at holde samtaler, arbejde gennemsigtigt og arbejde sammen skaber tid til mere af det.

Barnet først

Reel inddragelse forudsætter, at barnet bruger sin egen stemme. De gør børn først, når de føler sig set, hørt og forstået. De skal føle sig trygge og have tillid til de professionelle de møder. Når de gør det, så tager de naturligt medansvar og ejerskab.

Hvem er vi?

Tommys erfaring som socialrådgiver i praksis og hans passion for samtaler i øjenhøjde med borgeren og barnet er den grundlæggende drivkraft for udviklingen af Din Stemme.
Peers passion for at gøre arbejdet nemt for brugerne og hans store erfaring med udvikling af it-systemer, gør at Din Stemme støtter både barnet og den professionelle.


Din Stemme ApS
Skinderskovvej 10
2730 Herlev


Tommy Vitcetz
+45 61 67 67 81
tommy@dinstemme.nu

Peer Skipper
+45 20 85 55 11
peer@dinstemme.nu