Frontpage

Din Stemme – Din Historie

Et simpelt digitalt redskab, som styrker børneinddragelse

Din Stemme er et digitalt samtaleredskab til professionelle, som afholder samtaler med børn og unge. Her tænkes der særligt på socialrådgivere, pædagoger og plejeforældre, men redskabet kan bruges af alle og kun fantasien sætter grænser.

”En digital køretur” -Socialrådgiver fra Varde Kommune

Med vores digitale samtaleredskab, sidder du side om side med barnet, der selv vælger en baggrund som samtalen udspiller sig på. På baggrunden kan barnet eller den professionelle trække relevante ikoner i spil og tale ud fra disse. Ikonerne kan sættes ind løbende, hvilket sikrer, at alle bolde i luften kan gribes under samtalen eller næste gang I taler sammen. Når vi afholder børnesamtaler i Din Stemme, bruger vi skærmen som et fælles tredje og det kan blive mindre intimiderende at tale om svære emner. Derfor kan vores redskab sidestilles med en køretur, hvor vi heller ikke behøver at se hinanden i øjnene hele tiden under samtalen.    

Barnets stemme og perspektiv

Det er barnets egne ord, som skrives ind i samtalen, eventuelt af barnet selv. De forskellige emner bliver efterfølgende skaleret sammen med barnet, med en opfølgende begrundelse for skaleringen. Skalering er med fokus på overskud og underskud, så vi med barnet kan finde frem til den rette mængde krav og udviklingshandlinger, ud fra hvad barnet kan rumme. Det er naturligvis vigtigt at notere sig, at en samtale samt en skalering af et emne blot er et øjebliksbillede i barnets liv og ikke nødvendigvis et udtryk for en generel tilstand. Med vores redskab kan du derfor følge med i skaleringen af emner over tid og derved få et bedre indtryk af udviklingen inden for et givent emne.
Din Stemme sikrer altså, at barnets stemme og perspektiv altid er i fokus og at barnet får ejerskab over sin egen fortælling. På den måde styrker vi inddragelsen og undgår, at der kun tages højde for de professionelles tolkninger af barnet.

Styrket inddragelse og sagsbehandling i realtid

Når samtalen slutter, printer den professionelle samtalen ud og giver til barnet, så barnet altid kan kigge tilbage på samtalen og se eventuelle mål og/eller aftaler. Efterfølgende kan den professionelle nemt omdanne samtalen i redskabet til en PDF og overføre teksten til det relevante system, som for eksempel DUBU eller SOFUS. På den måde slipper den professionelle for at skulle genskabe samtalen ud fra noter på en blok og bruge tid på at skrive det hele på ny.

Det siger vores kunder

Charlotte Møller Pedersen – Forstander Dannevirke

Dannevirke sætter inddragelse højt.

Når man er anbragt på Dannevirke, er det en støtte og en tryg base. For at styrke inddragelsen har vi valgt, at alle vores pædagogiske medarbejdere skal anvende Din Stemme.
Din Stemme sætter barnet i centrum, og vi har oplevet at børnene er blevet bedre til at formulere deres følelser og aktivt kommer til personalet for at tale om de svære ting, de tumler med.
Det har styrket medarbejdernes dialogiske kompetencer og deres evne til at lytte aktivt og åbent til barnets fortælling samtidig med at holde fokus på at imødekomme de krav der stilles fra kommunalt hold til dokumentation af indsatsernes effekt. Din Stemme støtter vores arbejde med inddragelse af børnene.”

Charlotte Møller Pedersen – Forstander for Dannevirke

Man laver dokumentationen undervejs i samtalen og det er meget nemt at flytte teksten fra Din Stemme ved at lave en PDF først og så kopiere teksten over i dagbogssystemet og SBSYS – dermed har jeg sparet tid på dokumentation”

Lene Fantassi, Netværksmedarbejder på Vejlefjord Børne og Unge Center

Meningsfuld data

Din Stemme har til formål at levere data som er meningsfulde for alle. Data bliver meningsfulde, når de er skabt med dem det handler om, forstået af dem der arbejder med dem og ubesværet samler viden ved få klik. Disse data kan anvendes til intern analyse og udvikling af området.

Kan en
skærm
skabe
relationer?


Meningsfuldt arbejde skal understøttes af meningsfuld data. I arbejdet med sårbare børn og deres forældre er det vigtigt at vi skaber overskud, tid og gennemsigtighed. Regeringens udspil med Barnet først, frikommuneforsøget med mindre administration og sverigesmodellen, peger alle i en retning, bedre vilkår til mere inddragelse og tid. Men hvordan skaber vi det og hvordan sikre vi at det ikke blot er noget en fagperson eller en kommune gør? Vi skal skabe en tilgang, et system og en handling der arbejder for os og skaber tid på baggrund af inddragelse. Vi skal udfordre de normer og vaner vi i dag arbejder ud fra og vi skal skabe en hverdag hvor det at holde samtaler, arbejde gennemsigtigt og arbejde sammen skaber tid til mere af det.

Barnet først

Reel inddragelse forudsætter, at barnet bruger sin egen stemme. De gør børn først, når de føler sig set, hørt og forstået. De skal føle sig trygge og have tillid til de professionelle de møder. Når de gør det, så tager de naturligt medansvar og ejerskab.

Hvem er vi?

Tommys erfaring som socialrådgiver i praksis og hans passion for samtaler i øjenhøjde med borgeren og barnet er den grundlæggende drivkraft for udviklingen af Din Stemme.
Peers passion for at gøre arbejdet nemt for brugerne og hans store erfaring med udvikling af it-systemer, gør at Din Stemme støtter både barnet og den professionelle.


Din Stemme ApS
Skinderskovvej 10
2730 Herlev


Tommy Lacetz
+45 61 67 67 81
tommy@dinstemme.nu

Peer Skipper
+45 20 85 55 11
peer@dinstemme.nu

Login

Login her