Din Stemme – Din Historie

Din Stemme et digitalt samtaleredskab, der styrker mødet mellem sårbare børn og professionelle, og skaber tryghed, tillid og gennemsigtighed i de svære samtaler.

Kom ind i en verden hvor Hverdagsperspektivet og Levende administration skabes ud fra din faglighed, dine kompetencer og barnets forståelse.

Kom med ind i en verden hvor vi ikke har en sag men en historie, hvor samarbejde, ejerskab og fælles ansvar danner grundlaget den udvikling der skal skabes.

Alle børn og unge har en stemme og den fortjener at blive hørt og danne grundlaget for deres historie, deres udvikling og deres virkelighed.

Din Stemme er et digitalt dialogværktøj, som hjælper fagpersoner indenfor børneområdet med at facilitere en børnesamtale af høj kvalitet – med respekt for barnets stemme som central viden.

Charlotte Møller Pedersen – Forstander Dannevirke

”Dannevirke sætter inddragelse højt.

Når man er anbragt på Dannevirke, er det en støtte og en tryg base. For at styrke inddragelsen har vi valgt, at alle vores pædagogiske medarbejdere skal anvende Din Stemme.
Din Stemme sætter barnet i centrum, og vi har oplevet at børnene er blevet bedre til at formulere deres følelser og aktivt kommer til personalet for at tale om de svære ting, de tumler med.
Det har styrket medarbejdernes dialogiske kompetencer og deres evne til at lytte aktivt og åbent til barnets fortælling samtidig med at holde fokus på at imødekomme de krav der stilles fra kommunalt hold til dokumentation af indsatsernes effekt.
Din Stemme støtter vores arbejde med inddragelse af børnene.”

Meningsfuld data

Din Stemme har til formål at levere data som er meningsfulde for alle. Data bliver meningsfulde, når de er skabt med dem det handler om, forstået af dem der arbejder med dem og ubesværet samler viden ved få klik. Disse data kan anvendes til intern analyse og udvikling af området.

Kan en
skærm
skabe
relationer?


Meningsfuldt arbejde skal understøttes af meningsfuld data. I arbejdet med sårbare børn og deres forældre er det vigtigt at vi skaber overskud, tid og gennemsigtighed. Regeringens udspil med Barnet først, frikommuneforsøget med mindre administration og sverigesmodellen, peger alle i en retning, bedre vilkår til mere inddragelse og tid. Men hvordan skaber vi det og hvordan sikre vi at det ikke blot er noget en fagperson eller en kommune gør? Vi skal skabe en tilgang, et system og en handling der arbejder for os og skaber tid på baggrund af inddragelse. Vi skal udfordre de normer og vaner vi i dag arbejder ud fra og vi skal skabe en hverdag hvor det at holde samtaler, arbejde gennemsigtigt og arbejde sammen skaber tid til mere af det.

Barnet først

Reel inddragelse forudsætter, at barnet bruger sin egen stemme. De gør børn først, når de føler sig set, hørt og forstået. De skal føle sig trygge og have tillid til de professionelle de møder. Når de gør det, så tager de naturligt medansvar og ejerskab.

Hvem er vi?

Tommys erfaring som socialrådgiver i praksis og hans passion for samtaler i øjenhøjde med borgeren og barnet er den grundlæggende drivkraft for udviklingen af Din Stemme.
Peers passion for at gøre arbejdet nemt for brugerne og hans store erfaring med udvikling af it-systemer, gør at Din Stemme støtter både barnet og den professionelle.


Din Stemme ApS
Skinderskovvej 10
2730 Herlev


Tommy Vitcetz
+45 61 67 67 81
tommy@dinstemme.nu

Peer Skipper
+45 20 85 55 11
peer@dinstemme.nu