Hvordan skaber vi data der giver menig for både børn, voksne, medarbejdere og ledere?

Hvordan styrker vi sammenhæng mellem inddragelse, styring og rammesætning så vi naturligt skaber selvstændighed, handlekraft og samarbejde.

Vi lever i en tid hvor vi er drevet af at måle effekten af vores indsatser, vores arbejde og vores tid. Administrationen er sat op i systemer der støtter og styrer efter lovens forskrifter. Det medfører mange tjeklister, dataindsamlinger og evalueringer. Hvordan styrker vi sammenhæng mellem inddragelse, styring og kvalitetssikring så vi naturligt skaber selvstændighed, handlekraft og samarbejde.

Hvordan skaber vi data som giver mening for både barn, voksen, medarbejder og leder? Som kan genanvendes og rejse på tværs uden store oversættelser og forklaringer? Og hvordan lærer vi af de erfaringer vi danner mens vi danner dem på en måde så det både er tydeligt for den enkelte men også for den samlede forståelse?

På webinaret præsenterer og diskuterer vi:

Kollaborativ evaluering, som er en evalueringstilgang, der giver praktikere og praksisnære ledere en anledning til i fællesskab at tale sammen om den faglige kvalitet i deres arbejde, hvilken kvalitet de ønsker at opnå, hvad der skal udvikles og ikke mindst hvordan og hvorfor. Kernen i Kollaborativ evaluering er kollaboration, og derfor er styrken ved Kollaborativ evaluering, at den kan skabe en fælles forståelse og fælles løsninger på tværs af skel og niveauer.

Din Stemme er et digitalt guidet samtaleredskab, der organiserer, formaliserer og konkretiserer den nødvendige viden til at skabe skaber den nødvendige viden under samtalerne, således der sikres høj faglighed, struktur og systematik. Igennem Kollaborativ evaluering og meningsfulde data sikres inddragelse, faglighed og kvalitet så det er forståeligt og tilgængeligt for alle uanset rolle og uanset behov.

Kom med til et webinar hvor vi vil tage jer med på en rejse fra meningsfulde data over Kollaborativ evaluering og til et nyt praksisredskab der styrker både ledelse og praktik.

Kom og oplev en dialog hvor vi vil afsøge det 21 århundredes muligheder for at skabe tid, viden, data og mening uden det koster tid, hvor den faglige stolthed er i førersædet og hvor vi hver især får rammerne til at gøre lige præcist det vi brænder for og det vi er bedst til, så vi i fællesskab kan løfte opgaven pog spille hinanden gode.

Vi slår dørene op den 19. august kl. 12:00

Tilmelding via Mail til Tommy@dinstemme.nu

2021-08-19T12:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until


Kom til et webinar der inviterer inddragelse og sagsbehandling ind i det 21 århundrede

Børnene først, frikommuneforsøg og Sverrigsmodellen, alle tilgange der forsøger at gøre op med 100 års tilgang i arbejdet med børn. Og de lykkes på mange områder.

Tid væk fra computeren skaber bedre inddragelse, bedre forløb og stærkere samarbejde. Udover det skaber det også gladere medarbejdere og højere faglighed.

Vi ser flere og flere tendenser til at udfordre de vante normer og rammer, både gennem måden vi snakker og lytter på, men også gennem måden vi reelt arbejder på. Vi forsøger at ændre kravene i lovgivningen, nedsætte sagsantallet og få barnets stemme ind i sagen. Og det lykkes i store dele.

Men det er processer. Hvad er inddragelse egentligt, udover at være inddragende i mødet med barnet? Kan vi forholde os til en hverdag, hvor vi igennem færre sager og mindre krav, kan skabe den fornødne udvikling og trivsel? Og hvordan sikre vi i så fald retssikkerheden for de børn og voksne vi arbejder med?

Inddragelse er højt på agendaen og får flere og flere følgere. For at sikre inddragelse er Vi hos Din Stemme på en mission. At inddragelse ikke udfordrer retssikkerhed, arbejdsvilkår og faglighed. Inddragelse skal være guidende, støttede og systematisk.

Kom til et sprængfarligt webinar og lad dig positiv forstyrre, gennem aktiv skrivning og de tre R’ere og et aktivt fælles tredje. Kom og bliv inspireret udfordret og forarget, når vi via redskaber, metoder og anonymiseret videoer fra praksis ryster forståelsen af hvad det er vi gør, bør og tør for at skabe den forandring der skal til for at de børn vi møder, lykkes.

Kom med og bliv inspireret, del ud af din erfaring og viden og vær med til at skabe fremtidens redskaber til inddragelse hvor Din Stemme skaber vores udvikling og fremtid så vi sikrer positiv inddragelse hver gang.

Vi glæder os til at ser jer den 04. maj kl. 14.00

Tilmelding via Mail til Tommy@dinstemme.nu eller via nedenstående link fra Dansk Socialrådgiverforening

https://socialraadgiverne.dk/arrangementer/redskaber-til-inddragelse/


Tid er da ikke en mangelvare i arbejdet med børn?

Hvad betyder dine arbejdsvilkår for dit arbejde, din inddragelse og din faglighed? Og hvordan snakker vi med børn – også under Corona?

Kom med til et spændende Webinar tirsdag den 11. maj kl. 14.00 hvor Tommy Vitcetz har inviteret næstformand i DS, Ditte Brøndum til en snak om hverdagens vilkår og inddragelsesmuligheder.

Forestil dig, at det er mandag morgen.

Du er mødt ind på arbejde og er klar til dagens møder og opgaver. Der kommer en akut sag ind på dit bord og du skal smide alt du har i hænderne? Endnu en gang bliver samtalen og skriveriet udsat.

Vi arbejder i en tid hvor 44 % af socialrådgivere i børneafdelingerne føler sig stresset. I en tid, hvor der er stor kritik og store forventninger til os, og en tid hvor inddragelsesmodeller blomstrer op.

Den 11. maj sætter vi fokus på, hvilke gode erfaringer Dansk Socialrådgiverforening har gjort gennem de sidste 10 år for at styrke arbejdsmiljøet.

Hvad er dine vilkår? Hvornår har du mulighed for at handle som du fagligt, etisk og personligt finder forsvarligt, og hvornår er du nødt til at lempe på væsentlige opgaver?

Kom til et aktivt webinar, hvor drøftelser og indhold tager udgangspunkt i din hverdag.

På webinaret vil Tommy Vitcetz udfolde sin viden og erfaring med forandringsbegreber, så som, Den inddragende praksis, Aktiv skrivning, De 3 R’ere og positiv forstyrrelse.

Ligeledes vil Ditte Brøndum folde sin erfaring og viden ud i forhold til arbejdsvilkår og miljø, både som medarbejder, og i sin rolle som næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Tilsammen vil vi forsøge at beskrive vilkårene, som de ser ud nu og komme med refleksioner og forslag til mulige handlerum for forandring.

Tilmelding via Mail til Tommy@dinstemme.nu eller via nedenstående link fra Dansk Socialrådgiverforening


Afholdt 25. marts og 19. april: Hvornår kan, skal og bør vi inddrage barnet?

Hvornår tør vi og ikke mindst hvordan gør vi.

Kom til et Webinar der sætter inddragelse via serviceloven under et lup, hvor lov, erfaring og praktik går hånd i hånd for at sikre inddragelse.

Serviceloven har en række regler for inddragelse af barnet.

Men samme servicelov har en række mangler, hvor det ikke præciseres, at barnet skal inddrages i deres eget liv og hvordan dette bør gøres.

Vi tager et kig på hvornår vi skal inddrage, hvordan det folder sig ud i praksis, og drøfter i hvilke tilfælde det giver mening at inddrage, selvom det ikke står i loven – altså hvor kan og bør vi inddrage barnet.

Mange steder inddrager vi udelukkende, når vi skal, og når det, og vi vil på webinaret undersøge hvorfor vi ikke bare gør det, når vi kan eller bør – er det praksis, vane eller ledelsesmæssigt besluttet.

Vi vil udfordre dette med drøftelser og spørgsmål om hvordan og hvornår vi tør, hvorefter vi sætter fokus på muligheder – hvordan vi gør…

Vi glæder os til at se jer den 25-03-21 kl. 10.30 – 12.00.
Tilmelding sker via mail til tommy@dinstemme.nu

De bedste hilsner
Inge Louv
www.ingelouv.dk

Tommy Vitcetz
www.DinStemme.nu   


Afholdt 5. februar: Får du det bedste frem i din borger?

Sara Radich og Tommy Vitcetz holder webinar, hvor du kan lære at få dine borgere til at fremstå stærkt og gøre deres håb til virkelighed.

Kan du via dine spørgsmål styrke borgernes perspektiv så de får motivationen, modet og muligheden for selv at føre pennen og skabe forandringer i deres liv? Kan du sikre, at samarbejdet skabes ligeværdigt mellem din professionalisme og borgernes ekspertise?

Hvordan kan dine redskaber allerede skabe forandring fra første møde? Hvordan skaber Løsningsfokuseret praksis bedre inddragelse? Hvilke spørgsmål skaber forandring? Hvordan arbejder du aktivt med borgerens perspektiv og hverdagsdrømme gennem Din Stemme?

Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret gennem et halvanden timers levende og energifyldt webinar den 5. februar 2021 kl. 12:30 – 14:00.

Hvis du vil deltage send en mail til Tommy Vitcetz på tommy@dinstemme.nu