Tommy Vitcetz, co-founder 
Tommy@DinStemme.nu 

Tommy erfaring som socialrådgiver i praksis og hans passion for samtaler i øjenhøjde med borgeren og barnet er den grundlæggende drivkraft for udviklingen af Din Stemme.

Peer Skipper, co-founder 
peer@DinStemme.nu 

Peers solide erfaring med udvikling af IT-løsninger garanterer, at det digitale samtaleværktøj leveres i en brugervenlig digital løsning af høj teknisk kvalitet.

Ambassadører
Vores engagerede ambassadører dækker over en bred tværfaglig faggruppe, bl.a. socialrådgivere, plejeforældre, pædagoger og §54 støttepersoner

Sådan behandler Din Stemme dine personoplysninger
Din Stemme ApS er dataansvarlig overfor de personoplysninger, som vi registrerer om vores kunder, samarbejdspartnere, besøgende på vores hjemmeside, deltagere på vores arrangementer m.v.

Vores kontaktinformationer er:
Din Stemme ApS
Skinderskovvej 10
2730 Herlev
Tlf: 20855511
Mail: peer@dinstemme.nu

Vi behandler udelukkende oplysninger om dig, der stammer fra dig. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra tredjepart.

 • Din Stemme ApS udvikler og leverer samtaleredskabet ”Din Stemme”. I den sammenhæng kan vi – i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen – behandle dine personoplysninger til forskellige formål:
 • Når du besøger vores hjemmeside
 • Formål: Vi indsamler oplysninger om besøgende på hjemmesiden med henblik på statistik og analyse af brugen af vores hjemmeside.
 • Retsgrundlaget: Vi kan behandle disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a). Dit samtykke kan trækkes tilbage.
 • Vi behandler personoplysninger om vores kunder

Vi behandler personoplysninger om vores kunder af hensyn til korrespondance via mail og telefon, herunder almindelig kommunikation, fremsendelse af fakturaer og kontrakter m.v., samt i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at personoplysninger fremgår af regnskabsmateriale.

Vi kan behandle disse personoplysninger, da det er nødvendigt for at kunne indgå og overholde den indgåede kontrakt (jf. artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi kan behandle oplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, samt eventuelle andre almindelige personoplysninger, som du giver os.

Personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale, opbevares i 5 år af hensyn til lovkrav i Bogføringsloven. Personoplysninger, der fremgår som et led i kommunikation via mail o.l., opbevares i op til 1 år.

 • Når du tilmelder dig og deltager i vores arrangementer (temadage, events m.v.)
 • Formål: Vi behandler personoplysninger om dig, hvis du ønsker at tilmelde dig eller deltage i vores arrangementer om samtaleredskabet ”Din Stemme”. Det sker af hensyn til administration, deltagerbetaling, eftersendelse af materiale m.m. Derudover kan vi behandle oplysninger om dig i form af videooptagelser og billeder, som kan optages på vores arrangementer, og som vi kan offentliggøre på vores hjemmeside, LinkedIn m.v.
 • Retsgrundlaget: Vi kan behandle disse personoplysninger, da det er nødvendigt for at administrere og tilbyde dig deltagelse i vores arrangementer, eftersende dig materiale fra arrangementet m.m. (jf. artikel 6, stk. 1, litra b).

Billeder og videooptagelser af dig kan vi dog behandle på baggrund af vores legitime interesse (jf. artikel 6, stk, 1, litra f). Vi vurderer, at vores interesse i at offentliggøre billeder og videooptagelser fra vores arrangementer overstiger din interesse i, at disse billeder og videooptagelser ikke offentliggøres af os. Vores arrangementer er henvendt til fagprofessionelle indenfor børne- og socialområdet, og vi vurderer, at det ikke krænker eller udstiller deltagerne, når vi offentliggør billeder og videooptagelser fra vores arrangementer indenfor dette fagområde. Du har naturligvis mulighed for at gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker at vi behandler dine oplysninger i form af billeder og videooptagelser. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

 • Kategorier af personoplysninger: Vi kan behandle oplysninger om dig i form af navn, telefonnummer, mailadresse, arbejdsplads, billeder og videooptagelser af dig samt eventuelle andre almindelige personoplysninger, som du giver os.
 • Opbevaringsperiode: Vi opbevarer oplysningerne i op til 1 år efter at arrangementet er afholdt. Personoplysninger, der fremgår af regnskabsmateriale, opbevares i 5 år af hensyn til lovkrav i Bogføringsloven.
 • Hvis du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev
 • Formål: Vi behandler personoplysninger om dig, hvis du ønsker at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi kan udsende information om kommende arrangementer, nyheder m.m. om samtaleredskabet ”Din Stemme”.
 • Retsgrundlaget: Vi kan behandle disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a). Dit samtykke kan til enhver tid kaldes tilbage. Det gør du ved at afmelde dig nyhedsbrevet i det link, som fremgår nederst i de nyhedsmails, som du modtager fra os. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, gælder tilbagetrækningen fra det tidspunkt, hvor vi modtager din henvendelse om tilbagetrækning.
 • Kategorier af personoplysninger: Vi kan behandle oplysninger om dig i form af dit navn og din mailadresse.
 • Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
 • Din Stemme ApS anvender en række databehandlere, som derved kan modtage dine data. Der er indgået databehandleraftale med alle databehandlere. Dette garanterer dig, at databehandleren overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.

Visse af disse databehandlere er etableret udenfor EU, og dine data kan derfor overføres til lande udenfor EU. Disse databehandlere garanterer gennem standardbestemmelser vedtaget af EU-Kommissionen, at dine personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med gældende regler i EU.

 • Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Kontaktinformationer finder du ovenfor.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere om klagemuligheder på www.datatilsynet.dk.