Historien bag Din Stemme

”Mig og mange af mine kollegaer inden for det socialfaglige område har igennem en lang årrække brugt tavler og notesblokke under børnesamtaler. Vi har skrevet stikord og enkelte sætninger og lagt dem i en bunke til når vi havde administrationsdage. Når vi endelig nåede til dem kan, kunne det være svært at huske meningen med stikordene og der blev brugt lang tid på at skrive referater ind digitalt. Samtidig kunne hverken børn eller deres forældre genkende eller gennemskue mødenoterne, når de blev tilgængelige for dem. 

Mine frustrationer inspirerede til at starte en proces med digital inddragelse. Ideen til Din Stemme kom i februar 2018 i forbindelse med afholdelse en samtale med en seks årig dreng. Lad os kalde ham Emil. Emil havde svært ved at indgå i samtaler med sagsbehandlere i mere end ti minutter af gangen. For at sikre den bedste sagsbehandling af Emil, stillede jeg mig selv følgende spørgsmål: Hvordan sikrer jeg, at Emil forstår hvorfor han skal snakke med mig og at han rent faktisk bliver hørt? Jeg satte mig ned, og udarbejdede et digitalt skattekort i Word. Med skattekortet på skærmen under børnesamtalen snakkede Emil og jeg i næsten 1½ time. Han kommunikerede klart og tydeligt om hvad der var vigtigt for ham. Ydermere kom der automatisk en tidsbesparelse på selve notatskrivningen, som vi i fællesskab formulerede inde i skattekortet under samtalen. Da Emils mor blev præsenteret for det digitale skattekort, oplevede jeg et tydeligt skift i vores samarbejde. Tidligere havde Emils mor været afvisende over for sagsbehandlingen og mente, at Emil blev misforstået under børnesamtalerne. Nu var hun accepterende og forstående for hans perspektiv. Emils stemme blev ikke oversat til sagsbehandler-sprog men derimod videreført med Emils tydelige aftryk. Med Din Stemme var Emils perspektiv blevet en del af sagen og en del af løsningen. 

Da jeg møder Emil til en børnesamtale to år senere, spørger han om ikke vi igen kan lave “skattekortet” ligesom første gang. Der hvor jeg placerede hjertet på krydset hvor kærligheden var vigtig at snakke om. 

Siden mødet med Emil er Din Stemme blevet testet i mere end 100 sager og 200 samtaler med både børn. Hver gang samtalemetoden tages i brug oplever jeg at børn helt naturlig engagerer sig i samtalen og tager ansvar for deres egen fortælling. De føler, at de kommer til orde. Deres ekspertise og viden om eget liv bliver synliggjort og vægtet på lige fod med sagsbehandlerens faglighed, og samtalen er noget vi skaber sammen.”