Din Stemme Temadag

Temadagen er flyttet til den 30. november

En temadag om samtalen som redskab

Vil du være med til at udfordre den typiske tilgang til børnesamtaler? Vil du høre om løsningsfokuseret arbejde med sårbare familier og vil du afprøve et nyt system der støtter dig i arbejdet med sårbare børn?

Regeringen har i øjeblikket massivt fokus på, at det sårbare barn bliver hørt. På temadagen undersøger vi hvordan socialfaglig teori og konkret praksis kan bidrage til, at sætte barnet i centrum både i samtaler og administrationen. Kom med, bliv inspireret til, hvordan du kan skabe en endnu større verden til forskel for sårbare børn som Lucas:

”Når man bliver anbragt, så er det som at snakke i et lokale hvor alle andre råber. Det er som en hvisken, der ikke bliver hørt. Du er i et hjørne af lokalet, mens alle andre tager beslutningerne på dine vegne uden at have taget dine tanker og følelser, bekymringer, alting, med ind i debatten om det.” (Lucas Bojtang, tidligere anbragt hørt i udsendelsen ”Statens børn” på Debatten den 16.01.2020)

Temadagen er en vekslen mellem oplæg med teori og praktiske erfaringer og refleksionscafeer, hvor dine professionelle erfaringer er i centrum. Formålet er at styrke og inspirere din tilgang til samtalen og dit samarbejde med den udsatte familie. Ud over oplæg og debat, vil du blive introduceret til et konkret og nytænkende digitalt redskab, der sætter barnet og familien i centrum og skaber grundlaget for de bedst mulige udviklings- og trivselsvilkår.

Efter temadagen vil du få tilsendt en opsamling af arbejdet i refleksionscafeerne med særligt fokus på hvad vi gør bedst og hvor vi kan udvikle os. Du vil samtidig få mulighed for at lægge ”Din Stemme” i værktøjskassen.

Dagens Program

8.30 – 9.00 Dagen starter med morgenmad

9.00 – 9.15 Velkomst og igangsættelse

9.15 – 11.30 Inspirationsoplæg: teori og praksistilgang

  • ”Den løsningsfokuseret tilgang med fokus på din stemme i den daglige tilgang i arbejdet med børn, unge og voksne” v. Supervisor, praktiker og ekspert i løsningsfokuseret Sara Vardil Radich
  • En terapeutisk vinkel i arbejdet med at bygge bro, mellem de sårbare familier og de professionelle, for at skabe forudsætninger for et konstruktivt og dynamisk samarbejde hvor ”alles stemmer” høres” v. Sanne Lundberg

11.30 – 12.15 Frokost

12.15 – 12.45 Refleksionscafeer – Hvordan fungerer din hverdag i praksis, hvornår er det nemmest og hvornår er det sværest at arbejde med mennesker? Hvis du kunne ændre din praksis til barnets fordel, hvad ville du så gøre? Hvad er det gode samarbejde?

12.45 – 13.45 Inspirationsoplæg: redskaber i praksis

  • Din stemme – et digitalt samtaleredskab der sikrer barnets stemme fra sag til administration v. socialrådgiver Tommy Jochim-Vitcetz

13.45 – 15.00 Kage og refleksionscafeer – Leg med redskabet ”Din Stemme” i praksis. Oplev fordele og ulemper. Hvad er jeres bedste erfaringer og hvordan kan vi gøre det endnu bedre når vi anvender Din Stemme i vores daglige arbejde?

15.00 – 15.30 Fælles opsamling og afrunding

15.30 – 17.00 Networking og hygge

De tre inspirationsoplæg

Den løsningsfokuseret tilgang med fokus på din stemme i den daglige tilgang i arbejdet med børn, unge og voksne” v. Sara Vardil Radich

Supervisor, praktiker og Løsningsfokuseret tilgangs ekspert Sara Vardil Radich. Sara er uddannet socialrådgiver og har i 20 år arbejdet med udvikling i socialfaglige indsatser med udsatte familier. De sidste 8 år i ledelse. Sara er nu selvstændig konsulent og supervisor og har valgt at bruge sin tid, stemme og energi på den løsningsfokuseret tilgang. Hun giver supervision og undervisning til medarbejdere og ledere, for at støtte dem i at se sig selv, deres omgivelser og processer, således de gennem deres udvikling og mål, bliver de bedste udgaver af dem selv. Sara vil føre dig igennem en rejse med den løsningsfokuseret tilgang, med fokus på brugen af “din stemme” i samtaler. Hun vil komme med konkrete eksempler på hvordan “Din stemme” og den løsningsfokuseret tilgang gør et godt match i samtaler, netop med fokus på at skabe forandring og udvikling.

Den mentaliserende og anderkendende tilgang med fokus på familiens stemme bliver hørt i et professionelt system v/ psykoterapeut MPF Sanne Lundberg

Psykoterapeut MPF og Theraplay ekspert Sanne Lundberg der i 25 år har arbejdet som familiebehandler i kommunalt regi. Det primære fokus i hendes behandlingsarbejde er at styrke og fremme relationen imellem forældre og barn og altid med fokus på barnets stemme. Sanne tager udgangspunkt i familiernes behov og som noget nyt, har hun implementeret Theraplay familieweekender i Danmark. Kom og mød Sanne og hør hendes spændende historie om hvilke opmærksomheder fra hendes terapeutiske arbejde der skal til for at bygge bro imellem de professionelle og familierne for at skabe forudsætninger for et konstruktivt og dynamisk samarbejde hvor ”alles stemmer” høres. Sanne vil tage udgangspunkt i en konkret case hvor det at snakke gennemsigtigt både med borger og sagsbehandler har ført til en succeshistorie og en igangværende hjemgivelse og med fokus på barnets stemme.

Din stemme – et digitalt fagligt redskab, som sikrer…” v. socialrådgiver Tommy Jochim-Vitcetz

Socialrådgiver og co-founder af ”Din Stemme” Tommy Jochim-Vitcetz der med sine 7 års erfaring inden for børne- og ungeområdet, samt 4 års erfaring med gennemsigtig og samskabende tilgang i arbejdet med børn, unge og voksne både kommunikativt og administrativt, arbejder målrettet med nysgerrighed, gennemsigtighed og anerkendelse som redskaber. Tag med på en rejse fra børnesamtaler til ”barnets samtale”, hvor notatpligten er blevet en notatressource. Hvor barnets og den voksnes stemme er blevet grundlaget for et forbedret samarbejde og en styrket indsats. Hvor barnets ”tilstedeværelse” i mødet skaber et fælles formål, nemlig at skabe den nødvendige forandring for at støtte barnets, familiens udvikling. Samt hvor børn og forældres egen stemme bliver grundlaget i hele forløbet.

Praktisk

Temadagen er sponseret af virksomheden DinStemme.nu og afholdes i københavnsområdet d. 30. november fra kl. 8.30 – 15.30. networking fra 15.30 – 17.00

Der er et begrænset antal pladser og vi går ud fra først til mølle princippet. Tilmeldingen sker via dinstemme.wufoo.com/forms/din-stemme/

Arrangementet koster 500,- pr. deltager for forplejning, resten af udgifterne afholdes af arrangørerne.

Medbring egen pc til leg med værktøjet ”Din Stemme”.