Inspiration

Aktiviteter

Undervisning på Metropol

Fremtiden er nu

Ressourcefokuseret samarbejde
Få mindre administrations tid ved forøget borgerinddragelse

Arbejdsvilkår

Socialrådgivere: Vi er den mest stressede faggruppe, og det går ud over udsatte børn
Slår alarm: Arbejdet med udsatte børn lider under ubærlige vilkår
Loft over antal børnesager vigtig forbedring
Komplekse regler truer kvalitet i sagsbehandlingen – og borgernes retssikkerhed
Stress slider også mennesker ned
Styringen af de offentligt ansatte har taget overhånd
Socialrådgivere kræver tid til socialt arbejde
Hver tredje socialrådgiver oplever dårlig ledelse
Socialrådgivere siger fra: Systemet ødelægger vores arbejde

Inddragelse

lad os sammen sætte udsatte børn først
Statsministeren har spot på tidlig indsats
Forældre til børn med handicap er blevet fredløse
Partshøring af børn
Familie og netværk er vigtigt – ikke kun i krisetider
Alt for mange anbragte børn klarer ikke 9. klasse – det kan gøres bedre

Vigtige erfaringer

Børn som vores vigtigste ressource
Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling

Gode tiltag

Vejen frem
Horsens er med i særligt samarbejde om anbragte unge
Memox hotline for børn og unge
Børn skal være i fokus – Landsforeningen for børn og forældre

Samarbejdspartnere

Livskulør
Theraplay weekender
Sara Radich Den løsningsorienteret tilgang