Den Digitale Samtalemetode

Din Stemme er et digitalt redskab, som skaber en ramme for samtalen: et naturligt fælles tredje, som understøtter interaktionen. Samtalerne mellem børn og professionelle foregår side om side med en mus og en bærbar computer/ tablet. Da vi alle kender til at navigere digitalt, oplever barnet genkendelse og tryghed ved den digitale ramme.   

Der indgår tre grundelementer i den digitale ramme, som understøtter samtalen:  
1. Personer (inklusiv barnet selv) 
2. Steder (arenaerne)  
3. Tanker og følelser 

Med de tre elementer kan man kan have en samtale om et hvilket som helst emne og dække hele barnets forståelse. Elementerne er digitalt afbilledet som ikoner, som barnet og den professionelle flytter rundt på og skriver noter til under samtalen. Noterne skrives i barnets jeg-form, hvilket styrker barnets ejerskab. Definitionsmagten bliver fra den professionelles side formindsket og fra barnets vedkommende øget.