Med Din Stemme i dinværktøjskasse er du med til at sikre at alle børn kan genkende sig selv i alt arbejdet der bliver lavet med dem. Det er en nytænkning af børnesamtaler at inddrage barnet på en legende måde, i både samtalen og administrationen på samme tid. Notatpligten bliver en ressource fordi det sikres, at barnets univers bliver grundlaget for hele det videre sagsforløb. Med Din Stemme får du et redskab der er lige så let som at skrive en SMS og lige så smart som den mobil du har i lommen. Din Stemme laver store dele af din administration så du får tid til at arbejde med de børn, det hele handler om.  

De administrative fordele ved Din Stemme effektiviserer din arbejdsgang: 

  • Der opstår en naturlig forventningsafstemning i mødet mellem fagprofessionel og barn da redskabet automatisk tydeliggør mødets indhold.
  • Barnets stemme kommer nemt og tydeligt frem i den skriftlige dokumentation, fordi aktiv skrivning – i jeg-form – er en del af mødeprocessen.
  • Mindre administrationstid efter samtaler, idet referatet skabes under mødeafholdelsen. 
  • Der skabes nemt overblik over tidligere samtaler med redskabets indbyggede søge og sorterings funktioner. 
  • Udarbejdelsen af handleplaner, statusskrivelser, undersøgelser og andet automatiseres så du får tid til at gå i dybden med din analyse, vurdering og indsats, frem for informationssortering.