Barnet først

Hvis barnet og dets familie ikke genkender barnets egen stemme i kommunikation og beslutninger omkring barnet, mister de forståelsen for sagsforløbet og motivation for deltagelsen. Dertil opstår der misforståelser i det tværfaglige samarbejde om barnet, i tilfælde hvor de professionelles fortolkninger er forskellige.  

Samtaleværktøjet Din Stemme sikrer, at barnets verden bliver udgangspunkt for den sociale indsats der sker omkring og med dem. Barnets forståelse bliver grundlaget for handleplaner, statusskrivelser og andre skriftlige produkter, der igen danner grundlaget for de nødvendige indsatser, der skal hjælpe barnet i trivsel og udvikling. Samtidig mindskes misforståelser i det tværfaglige samarbejde om barnet og klager over sagsbehandlingen nedsættes idet barnets perspektiv bliver tydeligt bærende. 

Når samtaleværktøjet Din Stemme benyttes gentagne gange og med flere forskellige samtalepartnere, vil barnet genkende processen og formålet. Selv nye voksne vil kunne etablere et trygt samtalerum, da det er samtalerammen, frem for den individuelle relation, som er afgørende.  

  

  • Barnet bliver hørt, set og anerkendt.
  • Barnets perspektiv synliggøres for alle og etablerer et fælles børneperspektiv. 
  • Barnet forstår og har tillid til de skridt som der tages i sagen.Din Stemme ApS
Skinderskovvej 10
2730 Herlev+45 61 67 67 81
peer@dinstemme.nu
tommy@dinstemme.nu